top of page

ABOUT US

CHAROENRUT

KARNTAW

   บริษัท เจริญรัตน์การทอ จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2540 บริษํทเราได้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทผ้าฝ้าย 100% (cotton),  ผ้าฝ้ายผสมใยสังเคราะห์ (TC/CVC) และผ้าใยสังเคราะห์หรือโพลีเอสเตอร์ (TK) ซึ่งบริษัทได้วิจัย พัฒนากระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี และบุคลากรในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

 

จากประสบการณ์การผลิตที่ยาวนานมากกว่า 10 ปีในฐานะหนึ่งในผู้นำในการผลิตผ้าฝ้ายและผ้าใยสังเคราะห์ ของประเทศไทย  ประกอบกับความเคร่งครัดในการควบคุมมาตรฐานการผลิตทุกขั้นตอนและไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดรับกับความต้องการของตลาด อยู่เสมอ  

ภายใต้ปรัชญาการดำเนินงานของบริษัทที่มุ่งสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วย คุณภาพของสินค้าและการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ ณ ปัจจุบันบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วกรุงเทพมหานคร อันได้แก่ ตลาดโบ๊เบ๊, ตลาดประตูน้ำ และบริษัทการ์เม้นท์ต่างๆ ทั่วประเทศไทย

CHAROENRUT KARNTAW

เข้าใจงานลูกค้า

ลดต้นทุนให้ลูกค้า

เข้าใจงานลูกค้า

นำเสนอไอเดียใหม่

พัฒนาจากประสบการณ์

bottom of page