top of page
88751.jpg
CHAROENRUT-logo2-03.png

CHAROENRAT

Karntaw

   บริษัท เจริญรัตน์การทอ จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2540 บริษํทเราได้ผลิตผ้ายืดและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทผ้าฝ้าย 100% (cotton),  ผ้าฝ้ายผสมใยสังเคราะห์ (TC/CVC) และผ้าใยสังเคราะห์หรือโพลีเอสเตอร์ (TK) ซึ่งบริษัทได้วิจัย พัฒนากระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี และบุคลากรในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด  

  จากประสบการณ์การผลิตที่ยาวนานมากกว่า 10 ปีในฐานะหนึ่งในผู้นำในการผลิตผ้าฝ้ายและผ้าใยสังเคราะห์ ของประเทศไทย  ประกอบกับความเคร่งครัดในการควบคุมมาตรฐานการผลิตทุกขั้นตอนและไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดรับกับความต้องการของตลาด อยู่เสมอ 

quotation-mmmarks-01.png
S__9814038.jpg
shutterstock_1428953510.jpg

ภายใต้ปรัชญาการดำเนินงานของบริษัทที่มุ่งสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วย คุณภาพของสินค้าและการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ ณ ปัจจุบันบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วกรุงเทพมหานคร อันได้แก่ ตลาดโบ๊เบ๊, ตลาดประตูน้ำ และบริษัทการ์เม้นท์ต่างๆ ทั่วประเทศไทย

CHAROENRUT-logo-03.png
รับข้อมูลข่าวสารของเรา
  • callfff-01
  • cal22l-01

086-465-7777

081-458-7777

086-475-5555

location.png
กรุงเทพมหานคร
Bangkok
bottom of page